• +90 342 337 88 60
  • info@sarpak.com.tr

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Gelecek Nesillerde Ödünç Almış Olduğumuz Çevremizi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutlarının, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası önemli etkilerini kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanırız.

Sürdürülebilir bir çevre için hammadde fire oranlarının azaltılmasını, enerjinin etkin kullanılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.

Kuruluşumuz ve alt işverenlerimizin çalışanlarını çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleriz. Tedarikçilerimizi ve fason üretim yaptırdığımız kuruluşları çevre etkisi açısından değerlendirir ve kontrol ederiz.

Serpak olarak ilkemiz

  • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
  • Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmek.
  • Yasal ve Mevzuat Şartlarına uyarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
  • Tüm operasyonlardaki malzeme tüketimini azaltmak, malzemeleri atmak yerine yeniden kullanmak, geri dönüşüme destek vermek ve geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanmak.
  • Mümkün olması halinde kirli ve zararlı emisyon seviyesini azaltmaktır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlar, periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir ve bu sayede, çevre kirliliğini önlemeyi Taahhüt ederiz.