• +90 342 337 88 60
  • info@sarpak.com.tr

İş Sağlığı Politikamız

İş Sağlığı Politikamız

SARPAK Plastik tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı meydana getirerek, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması işletmemizin ve yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır.

Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilir, yaralanma ve hastalanmaları önlenir.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanmakta, periyodik olarak sistemin gözden geçirilmesi ve performansının izlenmesi ile sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır.

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilir, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilir veya kabul edilebilir seviyeye getirilir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlar, periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir ve bu sayede, yaralanma ve iş hastalıklarını önlemeyi Taahhüt ederiz.